Halka - edycja faksymilowa

Nieznana dotąd, oryginalna wersja partytury Halki wydana przez Instytut Sztuki PAN i Stowarzyszenie Liber Pro Arte
Article_more
Faksymilową edycję jedynego zachowanego egzemplarza pierwodruku partytury orkiestrowej z 1861 roku zawiera muzykę, którą warszawska publiczność usłyszała podczas słynnej premiery w 1858. Wersja ta nie jest obecnie dostępna w żadnym z wydań ani nagrań Halki, ponieważ w obiegu funkcjonuje opracowanie dokonane na początku lat 50. przez Kazimierza Sikorskiego).

O istnieniu pierwodruku partytury Halki wiedziało dotąd jedynie kilku specjalistów. Autoryzowana przez Moniuszkę czteroaktowa, „warszawska” wersja dzieła pozbawiona jest wszystkich późniejszych, obcych ingerencji, m. in. zmian w harmonii i instrumentacji. Przechowywany dzisiaj w Bibliotece Materiałów Orkiestrowych Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S.A., został obecnie po raz pierwszy udostępniony szerszym kręgom odbiorców.

Partytura Halki wydrukowana po sukcesie premiery była jedyną operą Moniuszki, którą kompozytorowi dane było ujrzeć wydrukowaną w postaci kompletnej partytury.

Publikację zdobią reprodukcje starych rycin i fotografii pochodzących ze zbiorów Biblioteki Instytutu Sztuki PAN.