Muzykalni jezuici

Article_more
„Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581-1776)” to nowa publikacja Tomasza Jeża wydana przez Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. Autor podjął próbę zbadania, co muzyka śląskich jezuitów mówi nam o światopoglądzie zakonników jak i stykających się z nimi świeckich.

Tomasz Jeż z detektywistycznym zacięciem odnajduje wzorce myślenia i postępowania zawarte w tekstach pieśni. Opowiada o okolicznościach powstania muzykaliów jezuickich, bada, kim byli ich wykonawcy i jak reagowali odbiorcy sztuki tworzonej przez Towarzystwo Jezusowe.Autor przeanalizował nie tylko pieśni liturgiczne, pielgrzymie, maryjne, ale także m. in. muzykę obecną w organizowanych przez jezuitów teatrach, źródła mówiące o muzykowaniu w prowadzonych przez zakonników gimnazjach. Interpretację zabytków muzycznych, opisów historycznych, aktów prawnych Tomasz Jeż wzbogaca o informacje na temat katolickiej i protestanckiej muzyki sakralnej w opisywanym okresie.