48.Wratislavia Cantans

Viaggio in Italia
Article_more
„«Słowa: podróż do Włoch – są wiele mówiące, obejmują bowiem nasze doświadczenie, nasze życie we włoskim żywiole, wyzwolenie nowych sił duchowych, narodziny nowych zdolności, zwiększenie skali naszych pragnień. Dokonując się w czasie i przestrzeni, owa podróż prowadzi także przez głębię naszej istoty i zakreśla na dnie naszej duszy swój oślepiający krąg», pisał w książce Obrazy Włoch Paweł Muratow. Warto czytać tego rosyjskiego pisarza i podróżnika, bo choć jego praca nie doczekała się większego rozgłosu, to przecież – nie bez przyczyny! – zwłaszcza przez polskich artystów (Szymanowskiego, Iwaszkiewicza, Hertza), uważana była za pierwszorzędne studium o Italii i jej sztuce.
W przytoczonym cytacie najważniejsze wydaje się to «zakreślanie na dnie duszy oślepiającego kręgu». Chyba o tym samym pisał w Pamięci Włoch – jednym z najpiękniejszych i najczulszych przewodników po Italii – Wojciech Karpiński: «Przekroczenie Alp jest wejściem w nową smugę światła»”.
(„Słucham, więc jestem" Blog Piotra Matwiejczuka)

Warto wybrać się Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans (Wrocław, Dolny Śląsk 6 - 15 września) w tym roku zatytułowany „Podróż do Włoch". Niezależnie, czy będą Państwo słuchać koncertów na żywo, czy w radiowej Dwójce, jako komentarz polecamy blog naszego redaktora naczelnego Piotra Matwiejczuka: http://http//2013.wratislaviacantans.pl/#!pl/news_types/4.