Wydanie: MWM 08/2014

Varmia Musica

Article_more
Muzyka dawna to hasło, które od wielu już lat prowokuje, inspiruje, łączy lub dzieli środowiska muzyczne i kulturalne zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jedno nie ulega wątpliwości – wobec tego fenomenu nie da się przejść obojętnie. Będąc muzykiem, artystą lub melomanem, trzeba – jak pisał Nikolaus Harnoncourt – „zająć stanowisko” .

Tak właśnie starają się postępować muzycy animujący działalność kulturalną na Warmii. Przez ostatnie dziesięć lat przełom lipca i sierpnia w Lidzbarku Warmińskim upływał pod znakiem Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej. Na wydarzenie składały się dwa integralne elementy: warsztaty muzyczne oraz cykl codziennych koncertów, wykonywanych przez wykładowców, uczestników warsztatów oraz zaproszonych artystów. Przy okazji jubileuszowej dziesiątej edycji Szkoły postanowili oni zainaugurować nowe wydarzenie muzyczne, urastające do rangi najważniejszej imprezy tego rodzaju w rejonie Warmii i Mazur – festiwal Varmia Musica. Impreza ma ogromny potencjał ogniskowania i zbliżania środowisk zajmujących się muzyką dawną z obszaru Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej.

 

Warmia z jej znaczącą przeszłością, różnorodnością kulturową i narodowościową, ale także z przepięknymi krajobrazami oraz unikatowymi walorami środowiska naturalnego wydaje się wymarzonym miejscem na owe artystyczne spotkania. Jej historyczne granice można bezbłędnie rozpoznać po przydrożnych kapliczkach, zamkach biskupich, imponujących gotyckich kościołach czy też przepełnionych atmosferą dawnej religijności zespołach pielgrzymkowych, stanowiących niepowtarzalną architektoniczną oprawę dla sztuki dźwięków oraz idealne jej dopełnienie.

Nadrzędną ideą festiwalu jest osadzenie muzyki w odpowiednim dla niej kontekście bądź przywrócenie jej owego kontekstu. Wydaje się, że muzyka była kiedyś o wiele silniej związana z życiem człowieka, nie stanowiła podkładu muzycznego, permanentnie sączącego się z wszechobecnych głośników. Była niezwykle ważnym elementem wychowania, edukacji i etykiety. Jej rola na dworach królewskich, kreująca wizerunek władcy i świadcząca o jego zamożności i światłości, była nie do przecenienia. Ale nie ograniczała się tylko do tego. Rozmaite formy muzyczne, jakie dawniej powstawały, dowodzą też, że miała bardziej praktyczne zastosowania: od utworów towarzyszących liturgii po „muzykę na sen”, graną w królewskiej sypialni. Właśnie ta różnorodność funkcji czy kontekstów, tak daleka od dzisiejszego wtłoczenia wszelkich form w stosunkowo wąskie ramy koncertów, określa charakter oraz wyznacza potencjalne kierunki rozwoju festiwalu Varmia Musica. 

 

Nie wiemy dokładnie, jak było; dzieli nas od tych muzyków i ich dzieł sporo czasu. Ale chęć pokonania tego dystansu, próba wyrażenia aktualnych – czy może ponadczasowych – treści muzycznym językiem odległych epok stanowi niewyczerpane źródło inspiracji. Ilu artystów, tyle koncepcji i sposobów zgłębiania tego problemu. Dla jednych ważna jest maksymalna wierność zachowanym materiałom i dokumentom, dla drugich to, czego zapisać się nie da i nigdy nie dawało (na przykład improwizacja). Ktoś skupi się na wiernym odtworzeniu instrumentarium, a ktoś inny za cel przyjmie sobie podporządkowanie wszystkich elementów ekspozycji roli słowa czy głębokiego retorycznego przekazu dzieła. Tylko pozornie te koncepcje są od siebie dalekie lub ze sobą sprzeczne. Często, wbrew ogólnym przekonaniom, doskonale się uzupełniają, co można usłyszeć podczas naszych wspólnych koncertów.

 

Marek Niewiedział
Dyrektor MLSMD

 

VARMIA MUSICA

Lidzbark Warmiński (Orneta, Stoczek Klasztorny)

27 lipca – 3 sierpnia 2014

 

Niedziela, 27 lipca, godz. 14:00

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym

Zbigniew Pilch, Jarosław Thiel, Marta Niedźwiecka

Program: Händel, Locatelli, J.S. Bach, Corelli

 

Niedziela, 27 lipca, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Koncert Inauguracyjny

Anna Mikołajczyk, Dora Ombodi, Marek Niewiedział, Heilsberg Kapelle

Program: Johann Sebastian Bach

 

Poniedziałek, 28 lipca, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Ewa Mrowca

Program: Jean-Nicolas Geoffroy

 

Wtorek, 29 lipca, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Koncert wyróżnionych uczestników IX edycji MLSMD

Program: Joseph Bodin de Boismortier

 

Środa, 30 lipca, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Radosław Kamieniarz, Mirosław Feldgebel, Jarosław Thiel

Program: Ludwig van Beethoven

 

Czwartek, 31 lipca, godz. 17:00

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim

Podwieczorek Muzyczny Singen und Klingen

Uczestnicy klas śpiewu i basso continuo MLSMD

 

Czwartek, 31 lipca, godz.19:00

Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

I Koncert uczestników Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim

 

Piątek, 1 sierpnia, godz.17:00

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim

Podwieczorek Muzyczny Viva fiatti!

Uczestnicy klas oboju i fagotu MLSMD

 

Piątek, 1 sierpnia, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Dora Ombodi, Marek Niewiedział, Tomasz Wesołowski, Zbigniew Pilch, Benjamin Bayl, Jarosław Thiel

Program: Heinichen, Fasch, Abel, Pisendel, Zelenka

 

Sobota, 2 sierpnia, godz. 17:00

Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim

Podwieczorek Muzyczny À la corde

Uczestnicy klas lutni, skrzypiec i wiolonczeli MLSMD

 

Sobota, 2 sierpnia, godz. 19:00

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie

I virtuosi di Dresda

Dora Ombodi, Marek Niewiedział, Tomasz Wesołowski, Zbigniew Pilch, Benjamin Bayl,

Jarosław Thiel

Program: Heinichen, Fasch, Abel, Pisendel, Zelenka

 

Sobota, 2 sierpnia, godz. 19:00

Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

II Koncert uczestników Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim

 

Niedziela, 3 sierpnia, godz. 12:00

Kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim

Msza św. z muzyczną oprawą w wykonaniu wykładowców i uczestników MLSMD

pod kierunkiem Benjamina Bayla

 

Niedziela, 3 sierpnia, godz. 19:00

Koncert Finałowy Musica festiva

Orkiestra Festiwalowa Krasicki Band pod dyrekcją Zbigniewa Pilcha