XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej od J. Lannera do R. Stolza

22–26.10.2014 Wrocław, Ostrzeszów
Article_more
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej odbywa się we Wrocławiu od 1993 roku (oraz w Ostrzeszowie od 2003 roku) i posiada już liczne grono stałej publiczności – miłośników lekkiej w odbiorze, ale nierzadko stawiającej bardzo wysokie wymagania wykonawcom muzyki kompozytorów cesarskiego Wiednia. Twórcą i dyrektorem artystycznym festiwalu jest maestro Jan Ślęk, wielki znawca i popularyzator naddunajskiej twórczości.

Na festiwalu od 1997 roku gra specjalizująca się w spuściźnie muzycznej Wiednia Wrocławska Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa, której podstawę stanowi wrocławski zespół smyczkowy Ricordanza, prowadzony przez wirtuoza skrzypiec, Wiktora Kuzniecowa. Orkiestra Festiwalowa im. Johanna Straussa występuje w całej Polsce, ciesząc się uznaniem publiczności i krytyków, a w 2007 roku wydała album ze słynnymi uwerturami operetki wiedeńskiej (jest to jedyne po wojnie nagranie tej muzyki dokonane we Wrocławiu). W tym roku skład zespołu zasilą także artyści Narodowego Forum Muzyki. Wraz z instrumentalistami na festiwalu występują znani śpiewacy operowi i operetkowi, ale także najzdolniejsi spośród młodych adeptów wokalistyki.

Prezentowane na festiwalu walce, polki, galopy, pieśni, marsze, arie i uwertury z operetek pokazują rozwój muzyki wiedeńskiej – począwszy od twórczości urodzonego w 1801 roku Josepha Lannera, który – traktując walc jako pełnoprawny gatunek muzyczny – z plebejskiej rozrywki zmienił go w ulubiony taniec arystokratów i mieszczan, aż po utwory Roberta Stolza zmarłego w latach 70. XX wieku, który jest autorem nie tylko operetek, ale również muzyki do setki filmów, dwukrotnie nominowanym do Oscara. Łatwo wpadający w ucho repertuar wprowadza słuchaczy w nastrój pełnych przepychu bali noworocznych w Operze Wiedeńskiej, eleganckich kawiarni przełomu wieków, salonów przesiąkniętych flirtem i intrygami towarzyskimi.

Od 2014 roku organizatorem festiwalu jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

.