Z problemów edytorstwa muzyki dawnej – pod patronatem „Muzyki w Mieście"

Konferencja naukowa w 50. rocznicę wydania pierwszego tomu serii „Monumenta Musicae in Polonia” 26–27 listopada 2014, Warszawa
Article_more
Idea publikowania „monumentów” dawnej muzyki polskiej, z Polską związanej lub w Polsce zachowanej ma już, jeżeli odwołamy się do czterech zeszytów dziewiętnastowiecznego wydawnictwa Józefa Surzyńskiego, ponad 130 lat. Po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę niepodległości powołanie muzycznej serii wydawniczej o charakterze pomnikowym stało się jednym z priorytetów Adolfa Chybińskiego. Niestety w czasach II Rzeczypospolitej tego zadania nie udało się zrealizować.

W początkach lat 50. XX wieku prace organizacyjne zmierzające do wydawania w Państwowym Instytucie Sztuki (od 1959 roku Instytucie Sztuki PAN) serii zatytułowanej „Monumenta Musicae in Polonia” podjął Józef M. Chomiński. Jej pierwszy tom – wydanie faksymilowe (wraz z katalogiem tematycznym) Tabulatury Jana z Lublina – ukazał się w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w 1964 roku, a więc dokładnie pół wieku temu.

 

Organizatorzy konferencji chcieliby skorzystać z tej jubileuszowej okazji, żeby przypomnieć okoliczności, w jakich „Monumenta” powstawały, podziękować redaktorom serii, autorom i wydawnictwom, dzięki którym w ciągu 50 lat ukazało się w ramach „Monumenta Musicae in Polonia” niemal 40 tomów edycji źródłowo-krytycznych oraz faksymilowych, jak również zaprezentować prace obecnie realizowane oraz przedstawić i przedyskutować dalsze plany. Licząc tym samym na informacje o specyfice, celach, dokonaniach i zamiarach innych działających w Polsce serii wydawniczych o podobnym charakterze oraz na wymianę doświadczeń i dyskusję dotyczącą konkretnych problemów edytorskich związanych z publikowaniem dawnej muzyki i pism muzyczno-teoretycznych.

 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa dotychczasowych publikacji serii „Monumenta Musicae in Polonia” a także koncert stanowiący zapowiedź wydania w najbliższym czasie tomów: „Tabulatura Johannis de Lublin: Ad faciendum cantum choralem, Fundamentum, Ad faciendam correcturam” (wyd. Elżbieta Witkowska-Zaremba) oraz „Józef Elsner, Utwory fortepianowe” (wyd. Jerzy Morawski).

 

Szczegółowy program konferencji na stronie: http://www.ispan.pl/z-problemow-edytorstwa-program.pdf

.