POSTMODERNIZM SIĘ SKOŃCZYŁ

Cechy generacji MW w odniesieniu do idei postmodernizmu
Article_more
Nieobojętni wobec zmiany, jaka już się stała i tej, która staje się na naszych oczach. Jesteśmy jej częścią. Jej sprawcą. A zatem? Głęboki oddech... Postmodernizm...się skończył! -Maria Peryt

„Prowokujący tytuł książki z jednej strony nawiązuje do szeroko pojętej sytuacji współczesnej, XXI-wiecznej kultury muzycznej, z drugiej zaś stanowi stwierdzenie, będące punktem wyjścia do prezentacji grupy młodych polskich kompozytorów, których twórcze założenia i ich dźwiękowe realizacje pozwalają mówić o wspólnocie pokoleniowej” – pisze w przedmowie prof. Zbigniew Skowron i dodaje – „Obraz ich twórczości wpisany jest w perspektywę postmodernizmu, nakreśloną poprzez odwołania do czołowych przedstawicieli tej orientacji kulturowej i ich głównych założeń. Odniesienia te służą jednak wykazaniu, że propozycje młodych twórców warszawskich przyniosły przełom w dominującej w kilku ostatnich dekadach estetyce i poetyce postmodernizmu, z jej nieskrępowaną grą konwencji; co więcej – są również przejawem ich dystansu wobec wcześniejszych jeszcze wzorców modernistycznych, ukształtowanych przez powojenną awangardę”.

Książka przedstawia Generację Młoda Warszawa, którą współtworzą urodzeni po 1980 roku czterej kompozytorzy Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski, Paweł Przezwański i Wojciech Błażejczyk. Estetyczną kanwę książki stanowi wpisanie przedstawicieli tej grupy w kontekst postmodernizmu oraz wyprowadzone stąd wnioski. Publikacja jest cennym dokumentem kształtującej się na naszych oczach polskiej twórczości muzycznej XXI wieku, do której tak znaczący i bogaty wkład wnoszą młodzi twórcy w ośrodku warszawskim.

Sama autorka we wstępie do publikacji pisze:

„Założeniem moim nie jest ocena postmodernizmu i muzyki tworzonej zgodnie z jego zasadami, lecz raczej uporządkowanie związanych z nim pojęć i wyostrzenie granic pomiędzy nim i sztuką tworzoną współcześnie. Tytuł książki jest swoistą prowokacją. Mam wielką nadzieję, że niezależnie od tego, czy postmodernizm jest czy nie jest przeszłością, a z tezami tu postawionymi zgodzi się wielu czytelników, czy też okaże się wręcz odwrotnie – praca ta skłoni nas do postawienia sobie kilku pytań. Czym tak naprawdę jest muzyka dzisiaj? Jak wielowątkowe są ścieżki rozwoju współczesnej sztuki? Jak pluralistyczna i różnorodna jest także scena muzyki koncertowej? Jak dziś powinno się rozumieć muzyczną awangardę?”

Autor: Maria Peryt

Tytuł: Postmodernizm Się Skończył | Cechy Generacji MW w odniesieniu do idei postmodernizmu

Wydanie pierwsze, Warszawa 2015 r.

NOWOŚĆ

Format: B5

Ilość stron: 208

ISBN 978-83-61489-68-9

Cena: 20 zł

 

Więcej informacji na: http://wydawnictwa.chopin.edu.pl/index.php?ki=150

.