Forum musicum 2017

Article_more
Podczas tegorocznego Festiwalu Forum Musicum spróbujemy poznać dzieło i życie kobiet kompozytorek żyjących w czasach, w których pozycja społeczna kobiety nie predestynowała jej do zawodów artystycznych. Muzyka w dawnych wiekach była zdecydowanie domeną mężczyzn.

Pomijając bardzo rzadkie postacie kobiet tak wysoko postawionych jak Hildegarda z Bingen, w zasadzie jedynie stan zakonny umożliwiał kobietom uprawianie sztuki muzycznej w szerszym nieco zakresie niż tylko dla rozrywki.  Dopiero w pod koniec XVI wieku spotykamy się z kobietami uprawiającymi zawodowo sztukę śpiewu, jednak niezwykle rzadko były wśród nich kompozytorki. Jeszcze w wiekach XVII i XVIII kobieta mogła być kompozytorką jedynie dzięki szczególnym okolicznościom, wszak w owym czasie być kompozytorem nie wystarczało po prostu pisać muzykę. Trzeba było mieć określoną pozycję na dworze lub w kościele i przede wszystkim publikować. W świecie zdominowanym całkowicie przez mężczyzn niektórym kobietom się to udało.  

 

18 sierpnia, 20:00, kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja

Muzyka z żeńskich klasztorów na cześć świętych kobiet

Ensemble Peregrina (Szwajcaria)

Agnieszka Budzińska-Bennett – kierownictwo artystyczne

 

19 sierpnia, 20:00, Oratorium Marianum

Anna Bon – sonaty fletowe i klawesynowe
Filatura di Musica (Polska)

 

24 sierpnia, 20:00, ewangelicko-augsburgski kościół Opatrzności Bożej

Elisabeth Jacquet de la Guerre – sonaty skrzypcowe i kantaty

Iwona Lubowicz sopran

Lilianny Stawarz – kierownictwo artystyczne (Polska)

 

25 sierpnia, 20:00, Ratusz, Sala Wielka

Maddalena Casulana – druga księga madrygałów

Ars Cantus (Polska)
Tomasz Dobrzański – kierownictwo artystyczne

 

26 sierpnia, 20:00, Oratorium Marianum

Barbara Strozzi, Chiara Margarita Cozzolani i inne włoskie kompozytorki

Contrasto Armonico (Włochy)

Marco Vitale kierownictwo artystyczne


 

Al femminile – na kobiecy sposób

18–26 sierpnia 2017, Wrocław

14 edycja

 

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny

Tomasz Dobrzański – dyrektor artystyczny

.