Wydanie: MWM 03/2018

Wszystko i nic

Rinaldo Alessandrini – wywiad
Article_more
Muzyka Vivaldiego jest ulotna, a jednocześnie głęboka, równie lekka, co intelektualna – i każdy z tych aspektów można co dzień odczytywać w innym świetle. Nie zamieniłbym Vivaldiego na żadnego innego kompozytora.

Joanna Michalska: Za co lubi pan muzykę Vivaldiego?
Rinaldo Alessandrini:
Jego twórczość to takie wszystko i nic. Muzyka ulotna, a jednocześnie głęboka, równie lekka, co intelektualna – i każdy z tych aspektów można co dzień odczytywać w innym świetle. Nie zamieniłbym Vivaldiego na żadnego innego kompozytora.

 

Dlaczego Rudy Ksiądz popadł w zapomnienie na trzysta lat?
Jego muzyka łączy się ściśle z Wenecją początku XVIII wieku, tamtejszym społeczeństwem, życiem kulturalnym tego miasta. Bardzo trudno nadawać muzyce Vivaldiego znaczenie uniwersalne, skoro jej przeznaczenie było zawsze dokładnie sprecyzowane – pisał dla ludzi żyjących w konkretnym środowisku i konkretnym czasie.

 

A jednak teraz jest to twórczość bardzo popularna i dobrze przyjmowana.
Bo utwory tego wenecjanina nie nastręczają żadnych problemów w słuchaniu. Nie chcę przez to powiedzieć, że są banalne, a skądże! Vivaldi był prawdopodobnie największym spośród kompozytorów tworzących zgodnie z XVIII-wieczną modą, może ex aequo z Telemannem. Komponował dobrze to, czego publiczność oczekiwała.

 

W trakcie Akademii Vivaldiowskiej zadyryguje maestro we Wrocławiu operą L’Olimpiade. Czy barokowa opera jest zrozumiała w XXI wieku? Co ma do przekazania współczesnemu odbiorcy?
Opera dawna jest jak najbardziej zrozumiała dla dzisiejszej publiczności, bo opiera się na librettach bardzo wysokiej jakości. Kompozytorzy operowi XVIII stulecia konfrontowali się z publicznością zakochaną w operze i muzyce, co było sporym wyzwaniem, z którym twórcy musieli umieć sobie radzić, to znaczy ich dzieła musiały być naprawdę dobre. Bardziej niż natchnienie liczyła się technika kompozytorska i kompetencje teatralne.

 

Poprowadzi pan wykonanie opery w wersji koncertowej, skróconej. Czy fabuła będzie wciąż zrozumiała?
Na naszym koncercie pominiemy recytatywy nazywane po włosku „suchymi”, czyli te, w których bohaterom nie towarzyszy orkiestra, jedynie basso continuo. Streszczenia informacji zawartych w recytatywach będą odczytywane po polsku między ariami. Nie wycięliśmy żadnej arii. Koncertowe wykonanie opery jest skupione całkowicie na muzyce, ale wierzę, że słuchacze będą mogli jasno zrozumieć fabułę l’Olimpiade, choć jest szczególnie skomplikowana.

 

Pod pana batutą zagrają, przy tych samych pulpitach co profesjonaliści, także studenci. Czego chciałby maestro nauczyć młodych muzyków?
To zależy przede wszystkim od poziomu studentów. Traktuję naukę muzyki, a także konkretnego stylu, jak naukę języka – stopniowe przyswajanie musi zacząć się od gramatyki. We Wrocławiu będziemy zgłębiać muzykę teatralną, pełną konwencji historycznych, nawyków, które ta muzyka narzuca wykonawcom – to właśnie gramatyka do opanowania. Zmierzenie się z całą operą Vivaldiego da nam wspaniałą sposobność do pracy nad bardzo wieloma aspektami związanymi z praktyką weneckiej sztuki operowej z początku XVIII wieku.

 

A czego pan się nauczył od swojego słynnego nauczyciela, Tona Koopmana?
Używać artykulacji na klawesynie w sposób przemyślany.

Całość artykułu można przeczytać w papierowym wydaniu magazynu „Muzyka w Mieście". Miesięcznik jest dostępny w salonach Empik.