Wydanie: MWM 03/2018

Konserwatywny rewolucjonista

Michael Talbot – wywiad
Article_more
Vivaldi preferował tworzenie tego, czego pragnęła publiczność, a także chciał oferować to, co jest już znane, więc w pewnym stopniu się powtarzał. To normalne, że kompozytorzy ustalają, mówiąc dzisiejszym językiem, swoją markę. Tak samo jednak jak pozostałych kompozytorów Vivaldiego pociągała także innowacyjność, próbowanie nowych zestawień instrumentalnych i możliwości strukturalnych. Jego utwory są więc mieszanką tego, co znane, i tego, co innowacyjne – połączeniem, którego każdy słuchacz oczekuje.

Piotr Wojciechowski: Można mieć wrażenie, że Vivaldi jest jednym z tych kompozytorów, którzy zyskali największą sławę w naszych czasach, lecz z drugiej strony duża część jego twórczości zaginęła. Jak wytłumaczyć ten paradoks?
Michael Talbot:
Dziś sława kompozytora w minimalnym stopniu zależy od ilości muzyki; największe znaczenie ma jej jakość, duże znaczenie ma także dobór gatunków czy poziom wiedzy biograficznej. Utworów Vivaldiego przetrwało znacznie więcej, niż można by było się spodziewać w przypadku kompozytora z tego okresu. Większość, a może nawet wszystkie dzieła opublikowane zachowały się; ale przetrwała także większość prywatnego archiwum muzycznego kompozytora, w którym przechowywał wszystkie utwory, by móc je kopiować dla nowych klientów lub przystosowywać do nowych okoliczności. Charakterystyczne dla Vivaldiego nie jest to, jak dużo muzyki przepadło, lecz jak dużo jej pozostało – katalog Vivaldiego obejmuje obecnie aż 827 pozycji, a to znaczna liczba, w przypadku którejkolwiek epoki.

 

Prawda, ale większość z tych dzieł to koncerty instrumentalne, szczególnie skrzypcowe. Co z wieloma dziełami wokalnymi, których nie odkryliśmy? Jak dokładnie w ogóle możemy oszacować, ilu z nich nie znamy?
Dzieła, o których wiemy, że z pewnością zaginęły, to w pierwszej kolejności utwory wokalne, takie jak opery, kantaty i utwory sakralne, do których posiadamy tylko słowa, oraz te opisane przez współczesnych Vivaldiemu. O niektórych zaginionych dziełach instrumentalnych wiemy z incipitów w katalogach (spisane początki tematów służyły jako oznaczenia do identyfikacji). Ogólnie mówiąc, do naszych czasów przetrwał równie wysoki procent dzieł Vivaldiego, jak w przypadku innych znaczących kompozytorów baroku, piszących równie wiele – Johanna Sebastiana Bacha czy Georga Friedricha Händla. Właściwie od początku XIX wieku coraz lepszej wiedzy o całej spuściźnie Vivaldiego towarzyszyły podnoszenie statusu kompozytora i większa popularność. Najważniejszym wydarzeniem w tym procesie było odkrycie w latach dwudziestych zeszłego wieku manuskryptu, znanego dziś jako „turyński”, czyli wspomnianego już archiwum samego kompozytora.

 

Dziełami Vivaldiego, które budzą podziw, są jego koncerty instrumentalne. Złośliwi twierdzą, że jest to ten sam utwór napisany kilkaset razy. Niesprawiedliwa to ocena, choć trzeba przyznać, że podobieństwo jest nieraz uderzające i daje do myślenia. Co powiedziałby pan w obronie twórczego umysłu kompozytora?
Tak jak większość kompozytorów, którzy osiągnęli sukces, Vivaldi preferował tworzenie tego, czego pragnęła publiczność, a także – jeszcze bardziej prawdopodobne – chciał oferować to, co jest już znane, więc w pewnym stopniu się powtarzał. To jednak normalne, że kompozytorzy ustalają, mówiąc dzisiejszym językiem, swoją markę. Muzykę Vivaldiego, podobnie jak Haydna, Chopina czy Messiaena, rozpoznajemy w mgnieniu oka (mimo że wielu naśladowało ten styl). Tak samo jednak jak pozostałych kompozytorów Vivaldiego pociągała także innowacyjność, próbowanie nowych zestawień instrumentalnych i możliwości strukturalnych. Jego utwory są więc mieszanką tego, co znane, i tego, co innowacyjne – połączeniem, którego każdy słuchacz oczekuje.

 

Czy uważa pan, że Vivaldi wyróżniał się spośród innych kompozytorów płodnością muzyczną? W tamtych czasach mamy przecież do czynienia z dokonaniami przypominającymi raczej produkcję masową.
Masowa produkcja uważana wówczas była ogólnie za zaletę kompozytora. Problemem, wręcz plamą na reputacji, było niewywiązanie się z wykonania zlecenia na czas. Vivaldi należał do grona najbardziej płodnych kompozytorów swojego czasu – chwalił się szybkością tworzenia, na co wskazują jego raczej niestarannie zapisane manuskrypty. Wydaje mi się jednak, że przegrywał z Telemannem, Boismortierem czy Händlem.

 

To prawda, że Vivaldi był w stanie napisać operę w ciągu kilku dni?
Vivaldi był bardzo dumny ze swojej szybkości komponowania, raz nawet zapisał na górze pierwszej strony partytury opery [Il Tito Manlio z 1719 roku – przyp. red.] czas, jakiego potrzebował na komponowanie – pięć dni. Powinniśmy jednak przyjmować takie informacje z ostrożnością. W dużej mierze szybkość wynikała – w tym przypadku wydaje się, że było podobnie – z „importowania” arii lub uwertur z wcześniejszych dzieł (nie tylko w formie adaptacji), co wyraźnie przyspieszało ukończenie dzieła.

 

Zwykle opinie o kompozytorach, nawet te dotyczące ich osobowości, opierają się na stworzonej przez nich muzyce. Obecna popularność Vivaldiego może podsuwać pomysł, że w swoich czasach też był lubianą postacią, bez wad i skaz. Jaki tak naprawdę był Vivaldi?
Vivaldi wzbudzał szacunek u kilku swoich najbliższych przyjaciół, patronów i współpracowników, ale raczej ceniony był bardziej za swoje zdolności muzyczne niż za cechy osobowości. Jego korespondencja przedstawia bardzo bogaty obraz jego charakteru: był człowiekiem egocentrycznym, próżnym, rywalizującym, skorym do oskarżania innych o napotykane problemy, odznaczającym się obsesją na punkcie pieniędzy (co nie było nietypowe dla jego epoki), ostentacyjnie pobożnym i czasem kłamliwym. Jego nastrój oscylował pomiędzy entuzjazmem a melancholią. Trzeba zdać sobie jeszcze sprawę, że przez całe życie zmagał się z astmą oskrzelową i był jednym z niewielu, którzy mieli mniej sprawne nogi niż palce – jego fizyczne uzależnienie od innych (zawsze, wyszedłszy z domu, przemieszczał się powozem lub łódką) zwiększało poczucie izolacji, co napędzało jego paranoję. Wenecka klasa wyższa uznawała go za parweniusza o ambicjach przerastających jego pozycję, choć wielu arystokratów z krajów oddalonych na północ (w tym cesarz Karol VI i małżonek cesarzowej Marii Teresy, Franciszek I Lotaryński) było bardziej tolerancyjnych i pomocnych.

 

Przez większość swojego życia Vivaldi pełnił funkcję nauczyciela skrzypiec i kompozytora w Ospedale della Pietà – co to właściwie było za miejsce, jaka była w nim rola kompozytora i do czego był zobowiązany?
Trudno jest odpowiedzieć krótko! Pietà był to rodzaj instytucji zajmującej się opieką społeczną, kontrolowanej przez Państwo Weneckie, utworzonej jeszcze w średniowieczu, by opiekować się znajdami – nie sierotami, lecz małymi dziećmi (zwykle noworodkami) celowo porzuconymi przez rodziców z powodu biedy, ułomności fizycznej, nielegalności związku itp. Chłopcy otrzymywali edukację, a w wieku nastoletnim opuszczali Pietà, by stać się uczniami lub służącymi. Niewiele dziewcząt, osiągnąwszy dojrzały wiek, wychodziło za mąż albo przywdziewało habit. Większość z nich spędzała swoje życie we względnym komforcie w ramach instytucji, zarabiając dzięki rozmaitym zajęciom rękodzielniczym. Elita rezydujących kobiet należała do coro – grupy muzyków, zarówno śpiewających, jak i grających, którzy występowali w kościele Pietà przed lokalną i przyjezdną publicznością. Trening muzyczny członków coro był długi i gruntowny, czołowi muzycy (mężczyźni), mieszkający w Wenecji, byli werbowani, by uczyć zaawansowanych studentów; a w przypadku chórmistrza (maestro di coro) i dyrektora orkiestry (maestro dei concerti), by tworzyć dla nich „nieprzerwany strumień” nowych dzieł. Standardy muzyczne były zwykle bardzo wysokie, szczególnie od kiedy Pietà musiała rywalizować o widownię z trzema innymi tego typu instytucjami, które utrzymywały również żeńskie cori. Ironią losu było to, że członkowie coro opuszczali swoich rodziców, ponieważ mieli większe możliwości zdobycia edukacji i doskonalenia zawodowego we własnym mieście niż znacząca większość dziewcząt i kobiet.

 

A jaki wpływ pełnienie tej funkcji miało na muzykę Vivaldiego?
Duża część jego muzyki instrumentalnej i muzyki sakralnej wyrosła właśnie z tej pracy. Znaczącym jej owocem była także możliwość eksperymentowania z mieszaniem barw instrumentów oraz wykorzystywaniem rzadkich instrumentów. Pietà posiadało szeroki zbiór instrumentów, zawierający zarówno przestarzałe obiekty, jak viola da gamba, jak i bardzo nowoczesne, na przykład klarnet. Vivaldi traktował coro jak muzyczne laboratorium dźwięku, które nadzorował – wyniki pozostawiły ślad w jego muzyce, także operowej.

 

XVIII-wieczna Wenecja była wyjątkowym miejscem do życia i pracy, szczególnie dla muzyka – jeden mógł wykorzystać wszelkie nadarzające się okazje, które nota bene były pod ręką, by stać się sławnym, drugi zaś mógł się w miejskim rozgardiaszu zagubić. Czy dla Vivaldiego było to właściwe miasto, by zyskać sławę? Może korzystniejsza dla jego geniuszu byłaby wcześniejsza przeprowadzka do Wiednia, gdzie tak wielu Włochów utorowało sobie drogę kariery?
W latach 1718–1720 Vivaldi posmakował życia na dworze, pełniąc funkcję maestro di capella u księcia Filipa Hesse-Darmstadt, gubernatora Mantui. Zrezygnował jednak z tej posady dość szybko, a to dlatego że – prawdopodobnie – uniemożliwiała pozostanie wolnym strzelcem w interesach z teatrami operowymi. Przypomina to trochę Händla, któremu uzależnienie od kilku patronów, zamiast od jednego pracodawcy i jednego rodzaju muzyki, pozwalało na elastyczne wędrowanie pomiędzy gatunkami, co wynikało z jego zdolności. Hipoteza, że Vivaldi szukał wysokiej posady na dworze Habsburgów w Wiedniu nie jest niczym poparta. Dzięki bogatemu życiu muzycznemu Wenecja była idealną bazą do jego działań. Oprócz tego miał on także zobowiązania wobec wielopokoleniowej rodziny, której pozostawał najlepiej zarabiającym członkiem.

 

Czy istnieje zatem wiarygodna teoria na temat powodów podróży Vivaldiego do Wiednia pod koniec życia?
Naukowcy są zgodni, że Vivaldi pojechał do Wiednia, by poprowadzić ponowne wystawienie jednej z jego oper w Kärthnertortheater. Śmierć cesarza Karola VI w 1740 roku i wiążący się z nią okres żałoby, przestrzegany przez teatry, pokrzyżowały kompozytorowi plany. Opera została wystawiona dopiero w 1742 roku, wiele miesięcy po śmierci Vivaldiego. Podczas pobytu w Wiedniu skorzystał on jednak ze sposobności kontaktu ze swoimi patronami i dawnymi klientami, by zarobić na zamówieniach utworów instrumentalnych – czasem z sukcesem, czasem nie; musiał się utrzymać do czasu ponownego otwarcia teatrów. Pogląd, że Vivaldi zmarł w biedzie, ostatnio jest podważany (podobnie jak w przypadku Mozarta). Wygląda jednak na to, że jego śmierć na – jak dotąd – niezidentyfikowaną chorobę nastąpiła bardzo nagle i niespodziewanie, i nie była spowodowana warunkami życia. Mało kto wierzy w to, że Vivaldi udał się do Wiednia, by znaleźć zatrudnienie na dworze.

 

Druk ma zwykle większą szansę przetrwania niż autografy (głównie z powodu liczby kopii). Czy Vivaldi zabiegał u wydawców o publikacje swoich nut? Jakie w ogóle miał możliwości publikacji w tamtych czasach?
Na początku kariery Vivaldiemu bardzo zależało na publikacjach, a nie tak bardzo na finansowym zysku; uważał to za okazję do zbudowania swojej reputacji. Około połowy drugiej dekady XVIII wieku stał się bardziej interesowny i jego dzieła ukazywały się drukiem na koszt wydawców. Po op. 12 (1729) przestał już zabiegać o publikację własnych kompozycji czy zachęcać do niej, ponieważ (jak zwierzył się swojemu angielskiemu klientowi) bardziej opłacalne było wprowadzanie na rynek dzieł w formie manuskryptów.

Całość artykułu można przeczytać w papierowym wydaniu magazynu „Muzyka w Mieście". Miesięcznik jest dostępny w salonach Empik.