Rozdzielenie i integracja

Mwm-wrzesien-2015-22
W potocznym rozumieniu architekturę ujmuje się współcześnie jako formę wizualną, która dociera przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, do oka. Podobnie muzyka uchodzi za zjawisko akustyczne przypisane zmysłowi słuchu. Takie spojrzenie na te dwie dziedziny ludzkiej aktywności jest wszakże nie tylko redukcyjne, ale wręcz nieprawdziwe i błędne.