Nadal potrzebujemy radia

Radio_diora_pionier_u2_1
Coraz trudniej zdefiniować, czym jest nowa muzyka, a czym ta przez nas rozumiana jako „współczesna”. Świat i publiczność stają się coraz bardziej podzielone, co prowadzi do różnych sposobów definiowania tego, co „nowe” czy „współczesne”. Jednocześnie przestrzenią jednoczącą jest internet, a w nim miliony utworów, dzieł, dostępnych poprzez jedno kliknięcie. Gdzie w tym wszystkim potrzebujemy rad...

Radiowa historia muzyki nowej

Mwm-maj-2016-17
Mimo niezwykłego w ostatnich dekadach wzrostu liczby festiwali nowej muzyki i nowych miejsc koncertowych, mimo coraz większych zasobów internetu, zasięg radiowego eteru pozostaje dla muzyki współczesnej największą i najbardziej komfortową przestrzenią.