Muzyka jako wolność i jako narzędzie manipulacji: 1939–1945

Mwm-maj-2018-14
Muzyka na terytoriach startej z map Polski, znajdujących się pod okupacją III Rzeszy, to terytorium walki – podobnie jak inne dziedziny zarówno życia, jak i sztuki. W przypadku byłych obywateli Rzeczpospolitej to walka o psychiczne przetrwanie, o ludzką godność samostanowienia, o duchowe przestrzenie wolności, swobodę myślenia i odczuwania.