Gerhart Hauptmann i muzyka

LITERACKA NAGRODA NOBLA 1912
Mwm-listopad-22
Choć dziś trudno to sobie wyobrazić, to jednak nie dramaty naturalistyczne ugruntowały światowa sławę Hauptmanna i przyniosły mu Nagrodę Nobla w 1912 roku, ale trzy sztuki „śląskie” – teatralnie, muzycznie i problemowo rzeczywiście najnowocześniejsze utwory pisarza.