P._hendrich_03_(photo_by_joanna_hendrich)

Urodził się 21 kwietnia 1979 roku we Wrocławiu. W 1998 roku podjął naukę kompozycji u Jerzego Filca. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil (dyplom z wyróżnieniem). Na przełomie 2005 i 2006 roku w ramach programu stypendialnego Socrates-Erasmus przebywał w Hochschule für Musik w Kolonii, gdzie studiował kompozycję w klasie Yorka Höllera. W latach 2004–2008 był stypendystą Ministra Kultury. W latach 2006–2008 otrzymywał stypendium Miasta Wrocławia. W 2009 roku otrzymał stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W 2007 roku został objęty przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego czteroletnim Programem Promocji 13 Kompozytorów. W 2010 roku został uhonorowany członkostwem w Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Od 2008 roku jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na stanowisku asystenta. W 2012 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie sztuki muzycznej. Jest laureatem wielu nagród, między innymi w 2005 roku – III nagrody za Anepigraph na małą orkiestrę (2005) w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim organizowanym przez Fundację im. Franza Josefa Reinla w Wiedniu. W 2009 roku jego utwór Metasolidus I na orkiestrę symfoniczną został nominowany, jako jeden z siedmiu, do Nagrody Mediów Publicznych OPUS (konkurs nie został rozstrzygnięty). Kompozycje Pawła Hendricha były zamawiane między innymi przez: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Deutschlandfunk, Ensemble Modern, Miasto Wrocław, Instytut Polski w Madrycie, Instytut Muzyki i Tańca, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS oraz finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „60 zamówień na 60-lecie Związku Kompozytorów Polskich”.Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, od 2007 roku członkiem Związku Kompozytorów Polskich, a od 2008 roku członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej. Od kilku lat programuje w środowisku Max/MSP i wykonuje muzykę elektroakustyczną. Wraz z Cezarym Duchnowskim i Sławomirem Kupczakiem tworzy trio Phonos ek Mechanes, które zajmuje się wykonywaniem muzyki elektroakustycznej na żywo. Do tej pory zespół występował na festiwalach muzyki improwizowanej, współczesnej i elektroakustycznej, między innymi na festiwalach Audio Art w Warszawie i Krakowie, na Avant Music Festival i Biennale WRO we Wrocławiu, festiwalu Ad Libitum w Warszawie, festiwalu Kody w Lublinie, jak i na cyklu koncertów Contem.Ucha w Filharmonii Łódzkiej. Wraz z fenomenalnym skrzypkiem jazzowym Adamem Bałdychem tworzy projekt Avatar.

www.hendrich.pl

Hiperprzestrzeń

Hiperprzestrzen-b-iext8607114
Pomiędzy prawdą a pięknem, złożonością a prostotą. Symetria.

W Roku Lutosławskiego o nim samym i jego muzyce

Lutosławski dla poczatkujących
Mwm-styczen-luty2013-4
Za sprawą niezmiernie racjonalnej a zarazem emocjonalnej muzyki, wspaniałych interpretacji własnych dzieł, nieprzeciętnej erudycji oraz niebywałego talentu Witold Lutosławski zapisał się w kartach historii jako klasyk minionego stulecia. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych kompozytorów żyjących w XX wieku. Obchodzimy jego rok. Wspominamy odkrywcę orygin...