Zieziula1

Polonista i muzykolog, pisze o muzyce od 1996 roku. Głównym obszarem jego zainteresowań jest historia, teoria i estetyka opery od schyłku XVIII wieku do 1939 roku. Lubi poezję Baudelaire’a, prozę Stachury i Dzienniki Gombrowicza.

Powrót do źródeł

Polecamy
Mwm-lipiec-sierpien2013-46
Pierwszy stycznia 1858 roku to data przełomowa w historii muzyki polskiej. Halka Stanisława Moniuszki wkroczyła wtedy tryumfalnie na scenę Teatru Wielkiego w Warszawie. Ani wcześniej, ani potem żadna inna polska opera nie spotkała się z tak powszechnym, entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności. O tym, że trzy lata później ten ogromny sukces zaowocował wydaniem pełnej partytury orkiestr...

Tannhäuser Wagnera w Paryżu: zachwyt Baudelaire’a, śmiech Scuda i ironia Fiorentina

Rok Richarda Wagnera
Mwm-lipiec-sierpien2013-34
Nieudana próba przeniesienia twórczości Wagnera na francuską scenę operową czasów Drugiego Cesarstwa jest dobrze znana z podręczników. W 1860 roku, po kilkunastu latach prowadzonej we Francji prowagnerowskiej akcji propagandowej Franciszka Ferenca Liszta, Napoleon III – dzięki osobistej interwencji skaptowanej do obozu wagnerowskiego księżnej Pauliny Metternich – wydaje polecenie wprowadzenia...