Niezmienna chęć odkrywania

Wakacje na Warmii
„Lecz kto się treściwemi chce rytmami wsławić, Ten musi dzień choć jeden w Heilsbergu zabawić." Stanisław Trembecki, fragment listu poetyckiego do biskupa Ignacego Krasickiego, 1784 rok. W porze wakacyjnej warto odwiedzić Warmię – mało znany, a wyjątkowo piękny region północnej Polski; niewielką krainę o malowniczym pejzażu, nazywaną czasem Małą Toskanią, o bardzo ciekawej historii, z ...