ZMc

Mwm-pazdziernik-2014-38
„Zygmunt Mycielski jest wielką postacią polskiej kultury drugiej połowy XX wieku...” – głosi fragment recenzji wydawniczej na okładce książki. Nie miał telefonu – może nie chciał o jego założenie prosić lub obawiał się podsłuchów. Pisał zatem listy i zostawiał karteczki na biurku. Korespondencja Mycielskiego, w latach 1957–1959 redaktora, potem redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”, usunięteg...