Muzyczny ogród

Wywiad z profesor Sławomirą Żerańską-Kominek
Mwm-lipiec2015-8
Na obrazie Gentilego da Fabriano przedstawiona jest Maryja z Dzieciątkiem, siedząca między dwoma drzewami, na których koncertują dla Niej ptaki-anioły. Moim celem było zbadanie, jakie tradycje kulturowe, poetyckie, religijne i artystyczne stoją za tym dziełem. Interesuje mnie każda muzyka w najszerzej pojętym kontekście kulturowym, a wyszukiwanie analogii w poszczególnych kulturach jest właśnie...