Śpiewanie Panu Bogu

Od kołysanek do kolęd

Ksiądz profesor Franciszek Rosiński - wywiad
Mwm-styczen2016-36
Niejedna kołysanka została przekształcona w kolędę, podobnie jak inne świeckie piosenki, a nawet tańce ludowe: polonezy, krakowiaki i kujawiaki. Trudno ustalić liczbę polskich kolęd i pastorałek, podaje się, że jest ich nawet około czternastu tysięcy, bo istnieją różne warianty lokalne. Kołysanki były śpiewane zawsze, to jeden z najstarszych „gatunków muzycznych”. Mają jasną funkcję: usypiać dz...