Na Wielki Tydzień

Miasto utrapienia, muzyka łez

Mwm-marzec-2016-12
„Biada! Siedzi samotnie miasto niegdyś ludne. Stało się jak wdowa, a było wielkie pośród narodów. Było księżną pośród krain, a oto w poddaństwie”. Z głębokości, z rozpaczy te słowa, z udręczenia ten ciemny ton skargi. W roku 587 przed Chrystusem babiloński król Nabuchodonozor po wielomiesięcznym oblężeniu zdobywa Jerozolimę – ówczesną stolicę południowej Judei. To jedno z formacyjnych wydarzeń ...