Kącik chopinowski

Emigrant z wyboru czy mimo woli?

Fryderyk_chopin__fotografia_6023200
Fryderyk Chopin już od początku 1830 roku wybierał się za granicę, aby zrealizować swój plan artystycznej kariery, którą rozpoczął publicznymi występami. Po zdobyciu sławy w nieco prowincjonalnej Warszawie musiał pokazać swój talent tam, gdzie wykuwały się wszystkie wielkie światowe nazwiska – w Wiedniu, Berlinie, Londynie i Paryżu.